TVIMEX s.r.o.
Kukučínova 1335
024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel.: +421-(0)41-4212001
Tel.: +421-(0)41-4212002
Mobil: +421-(0)903553305

Email: info@tvimex.sk

Máte otázky alebo chcete využiť naše služby? Kontaktujte nás!